تاريخ : چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲ | 16:33 | نویسنده : عبدالله مصلحی

دانشجویان رشته مدیریت ورزشی

 برای تهیه پورپوزال و پایان نامه تماس بگیرید.

Moslehi320@gmail.com

استخراج مقاله از پایان نامه

09360490804

پست ثابتبررسی رابطۀ بین سبک‌های رهبری مربیان، انسجام گروهی و موفقیت تیمی مطالعۀ موردی: لیگ دستۀ‌‌ اول فوتسال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 عبدالله مصلحی ؛ 2 مرتضی دوستی؛ 3 علی محمد صفانیا
1کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات آیت‌ا‌لله آملی، آمل، ایران
2استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
3دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت‌الله آملی، آمل، ایران
چکیده
بررسی رفتار و سبک رهبری مربیان و تأثیر آنها بر رفتار و انگیزش ورزشکاران، در بهبود روابط مربی و ورزشکار و اتخاذ تصمیمات و برنامه‌ریزی بهتر مؤثر است. هدف از این تحقیق بررسی رابطۀ میان سبک‌های رهبری مربی و انسجام گروهی در لیگ دستۀ اول فوتسال استان مازندران است. جامعۀ آماری تحقیق، کلیۀ مربیان و بازیکنان حاضر در لیگ دستۀ اول فوتسال استان مازندران هستند. 228 بازیکن و مربی شاغل در نوزده تیم از رقابت‌های لیگ دستۀ اول فوتسال استان مازندران، پرسشنامۀ مقیاس رهبری در ورزش (LSS) چلادوری و صالح (1980) و پرسشنامۀ انسجام گروهی (GEQ)  کارون، ویدمایر و براولی ( 1985) در زمینۀ اندازه‌گیری میزان انسجام گروهی در تیم‌های ورزشی را پر کردند. نتایج نشان داد که رابطۀ مثبت معناداری بین رفتارهای آموزش و تمرین مربی با انسجام تکلیف وجود دارد. همچنین سبک‌های رهبری دموکراتیک و آمرانه رابطۀ معناداری با انسجام گروهی دارند. مقایسۀ سبک‌های رهبری مربی نشان داد که مربیان بیشتر از سبک رهبری دموکراتیک و کمتر از سبک رهبری آموزش و تمرین استفاده می‌کنند. در مجموع، یافته‌ها رابطۀ معناداری را بین انسجام تیمی و موفقیت تیم و مربیان تیم‌های موفقی که ارائه‌کنندۀ رفتارهای آموزش و تمرین و دموکراتیک بالاتری بوده‌اند، نشان می‌دهد. پیشنهاد می‌شود مربیان سبک رهبری آموزش و تمرین، سبک حمایت اجتماعی و رفتار بازخورد مثبت را در تیم خود بهبود بخشند. 
  
 
کلیدواژگان
انسجام گروهی؛ سبک رهبری؛ فوتسال؛ مازندران؛ موفقیت تیمی

دریافت فایل تاريخ : جمعه یازدهم دی ۱۳۹۴ | 21:15 | نویسنده : عبدالله مصلحی

از دیدگاه  مدیریتی سازمانهای غیر رسمی در محیط های کار  به گروهی گفته می شود که برای اهداف خاصی نظیر انتفاع مادی و سیاسی و یا فقط هم نژاد بودن  دنباله رو هم شده اند و به اصطلاح باند بازی می کنند. این سازمانها جایی ثبت نمی شوند و فقط بر اساس ارتباط شخصی افراد شکل میگیرند.
از لحاظ  روانشناسی اجتماعی سازمانهای غیر رسمی شباهت زیادی به زندگی گروهی برخی از حیوانات و یا باند های خیابانی دارد که به طور غریزی و برای حفظ منافع مشترک کنار هم جمع شده اند. در واقع این سازمانها اغلب به صورت غریزی و بر اساس مکانیزم کنش و دفاع شکل می گیرد. از لحاظ سازماندهی اجتماعی نیزشباهت زیادی بین این سازمانهای غیر رسمی و گروه های حیوانات دیده می شود. به عنوان مثال قدرتمند ترین و با نفوذ ترین فرد معمولا سازمان را هدایت میکند و نه با هوش ترین فرد. و یا اینکه سر دسته از منافع بیشتری برخوردار می شود . از دیدگاه شخصیتی معمولا افرادی که به دنبال کسب قدرتهای غیر سازمانی هستند و یا امکان کسب قدرت سازمانی  ندارند و یا به دنبال برخی منافع مادی و یا  نوعی امنیت روانی و یا شغلی هستند دنباله رو این گروهها می شوند . در بسیاری از موارد خود افراد از اینکه در حیطه این سازمانها قرار گرفته اند بی خبر هستند و روابط موجود را نوعی صمیمیت و دوستی بین خود و افراد دیگر تصور می کنند . البته منافعی که از این بابت نصیب آنها می شود را به نوعی به فعالیت گروهی و گاهی ناشی از لیاقت شخصی می دانند. ...................ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یازدهم دی ۱۳۹۴ | 21:8 | نویسنده : عبدالله مصلحی

سازمانهاي مجازي ، به صورت موقت ، براي تركيب و به كارگيري تواناييهاي خاص اعضاي آن سازمانها به وجود آمده و باعث افزايش بهره وري و استفاده سريع از فرصتهاي خاص براي ارائه محصولات يا خدمات خاص مي شود و معمولا بعد مسافت به وسيله تكنولوژي اطلاعات جبران مي شود.

ویژگی های سازمانهای مجازی
- انعطاف پذيري مهمترين ويژگي سازمانهاي مجازي است . (انجمن حسابداران مديريت كانادا)
- اطلاعات محور اصلي شركتهاي مجازي خواهد بود (ديويد و مالونه )
- ويژگي اصلي سازمان مجازي آنست كه لازم نيست براي ارائه خدمات همه افرادسازمان هميشه يا برخي اوقات كنار هم باشند، به عبارتي سازمان وجود دارد ولي قابل رويت نيست . آن يك شبكه است نه يك دفتر. (چارلز هندي )
از همه تعاريف ارائه شده مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه نويسندگان حداقل درمورد سه ويژگي زير توافق دارند:
تكنولوژي هاي ارتباطي باعث تسهيل روابط در اين گونه سازمانها مي گردند.
از قبيل : پست الكترونيك - فاكس - تلفن و...; 

...............ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ | 23:28 | نویسنده : عبدالله مصلحی

سه سطح مدیریت وجود دارد:
1.عالی (ارشد)
2.میانی (واسطه)
3.عملیاتی (پایه) که اولین سطح مدیریت است.

کار مدیران ارشد انطباق مسائل با تغییرات محیطی است.وی کسی است که وضعیت گذشته،حال و آینده(آنچه در پیش است) را می بیند و بدان توجه دارد ولی مدیران عملیاتی(پایه) فقط وضعیت حال را می بینند.یکی از مشکلات مدیران ما اینست که فقط جلوی پای خود را می بینند و به آینده توجهی ندارند.

مهارت های مورد نیاز هریک از سطوح مدیریت چیست؟
مهارت های مدیران سه تا است که توسط رابرت کیتز مطرح می شود:
1.فنی.
2.انسانی.
3.ادراکی(مفهومی).

میزان مهارت در سطح عالی و میانی و عملیاتی یکسان نیست معمولا مدیران عملیاتی نیاز بیشتری به مهارت های فنی دارند(مهارت کار کردن با دستگاهها)و مدیران ارشد نیاز به مهارت های ادراکی دارند و هر سه سطح مدیریت نیاز به مهارت های انسانی(ایجاد رابطه متقابل با افراد) دارند.

مهارت های ادراکی: آن نوع توانایی ذهنی است که بتواند مسائل را با هم ببیند.آن نوع توانایی روحی است که بتواند مسائل را تجزیه و تحلیل کند و به شناخت وضعیت های پیچیده بپردازدو این باعث میشود تا بتواند سازمان را با محیطش تطبیق دهد.

مهارت های انسانی: مهارت کار کردن با دیگران و ایجاد رابطه متقابل با افراد و مدیران هر سه سطح به این مهارت نیاز دارند زیرا در هر سه سطح با افراد سروکار داریم،فهمیدن دیگران(فهمیدن کارمندان)و ایجاد انگیزه برای افراد و کارمندان چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی.

مهارت های فنی: مهارت های تخصصی که از طریق دانش و تجربه حاصل می شود مهارت کار کردن با ماشین آلات،دستگاهها و تجهیزات.
نکته:این سه مهارت را اصطلاحا مهارت های کلاسیک می گویند.تاريخ : شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ | 23:24 | نویسنده : عبدالله مصلحی

 خطای مرگبار شماره ۱) استراتژی ارزش اجرا ندارد
استراتژیی ارزش اجرا کردن را دارد که قدرت الهام‌دهی داشته باشد و به کارکنان کمک کند تا دریابند وظایفشان چگونه با استراتژی مرتبط می‌شود، به عنوان راهنمائی برای اولویت بندی تصمیمات بکار رود و در کارکنان برای تسهیل ارتباطات ایجاد بصیرت نماید.
 خطای مرگبار شماره ۲) کارکنان در مورد اینکه استراتژی چگونه اجرا خواهد شد روشن نیستند
در این مورد تعدادی موضوع مهم هستند که باید در ابتدا مشخص شوند. این موضوعات عبارتند از:
 اولویت‌ها: اولویت‌های شما چیست؟
 جدول زمانی: اجرای استراتژی با چه سرعتی باید پیش برود.
 تأثیرات: استراتژی، چه تأثیری بر فعالیت‌های شما می‌گذارد.
 مشارکت: چه کسانی بایستی مشارکت داشته باشند و در چه زمانی.
 مخاطرات: مخاطراتی که مانع اجرای استراتژی هستند را شناسایی و آنها را کاهش دهید.
خطای مرگبار شماره ۳) مشتریان و کارکنان، استراتژی‌ها را به طور کامل در نیافته‌اند
برنامه اجرای استراتژی باید شامل یک برنامه ارتباطات باشد که مشخص کند به چه افرادی و تا چه اندازه باید در مورد استراتژی توضیح داده شود.
 خطای مرگبار شماره ۴ ) مسئولیت اشخاص در زمینه اجرای تغییرات نامشخص است
کارکنان باید به منظور اجرای استراتژی کاملاً تفهیم شده و مسئولیت‌های خاص هر یک به آنان واگذار شود. هر چه تعداد افرادی که بطور مستقیم در فرایند اجرا مشارکت داده می‌شوند بیشتر باشد بهتر است.
 خطای مرگبار ۵)مدیر عامل و مدیران ارشد به هنگام شروع اجرا، از صحنه خارج می‌شوند
غالباً، سطح علاقه مدیران ارشد پس از تدوین استراتژی و توافق بر آن کاهش می‌یابد. اگر کارکنان احساس کنند که مدیریت ارشد کاملاً نسبت به استراتژی متعهد نیستند علاقه آنان نیز کاهش می‌یابد.
 خطای مرگبار ۶) عدم تشخیص موانع
برنامه‌ها هیچگاه دقیقاً اجرا نمی‌شوند. سازمان‌ها در یک محیط پویا و متغیر فعالیت می‌کنند لذا حوادث پیش بینی نشده ممکن است در طول اجرا سر بر آورند. باید این موانع، تشخیص داده شوند و زمانی که این بحران‌ها و عدم اطمینان‌ها به وقوع می‌پیوندند، کارکنان باید برای ایجاد راه‌حل‌هایی خلاقانه در جهت غلبه بر این موانع تشویق شوند.
 خطای مرگبار ۷) فراموش کردن کسب و کار
یک مخاطره دیگر عبارت است از این که تدوین و اجرای استراتژی تمام توجه مدیران ارشد را به خود جلب نماید و آنان فراموش کنند که کسب و کاری دارند که باید به اداره آن بپردازند.تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۴ | 23:20 | نویسنده : عبدالله مصلحی
ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک

1- انعکاسی از ارزشهای حاکم در جامعه است.

 2- معطوف به پرسش های اصلی و اساسی سازمان است.

3- به وسیله اهداف بلند مدت مدیران را در انجام فعالیت ها هم جهت و هماهنگ می کند.

4- دارای دید دراز مدت است و به آینده های دور می اندیشد.

5- در سطوح عالی سازمان شکل می گیرد.

6- برنامه ریزی جامع فراگیر است وبرنامه های عملیاتی را در بر می گیرد.

7- امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی یازمان را مد نظر قرار می دهد.

منبع: کتاب مدیریت عمومی، دکتر سید مهدی الوانیتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۴ | 23:10 | نویسنده : عبدالله مصلحی

عقيده غالب در بين مردم بعضي از جوامع نگريستن به ورزش به مانند يك كالاي مصرفي است و از اهميت آن در توليد و رشد و توسعه اقتصادي و توزيع بهتر درآمدها غافل اند. هر چند پرداختن به ورزش نيازمند به هزينه هاي بالاي زيربنايي است ولي اين هزينه ها را نمي توان در كنار مخارج و هزينه هاي مصرفي قرار داد. امروزه به همان نسبت كه درآمدهاي ملي صرف ورزش مي شود در بعضي از رشته هاي ورزشي در كوتاه مدت و در بعضي از ديگر رشته هاي ورزشي در درازمدت مي توان ميزان برگشت سرمايه را به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشاهده نمود. به دنبال سرمايه گذاري در ورزش ميزان اشتغال مستقيم و غيرمستقيم افزايش مي يابد و در كنار آن امكان جذب درآمد از طريق برگزاري مسابقات بين المللي، جذب گردشگران و سطح سلامت و بهداشت جسمي و رواني جامعه افزايش مي يابد.

مانع اصلي در روند سرمايه گذاري در بخش ورزش كشورها عدم رؤيت منافع قابل برگشت حاصل از اين سرمايه گذاري به صورت مستقيم مي باشد. در حالي كه نگرش مثبت به ورزش و امور جنبي آن سودهاي سرشاري را به طور مستقيم و غيرمستقيم در آينده نصيب آنان مي نمايد. وجود نگرش مثبت در جوامع پيشرفته نسبت به ورزش، سبب سرمايه گذاري در امر ورزش به منظور بالا بردن سطح سلامت و تندرستي و تأثير بر افزايش سطح بهره وري در توليد گشته و همين امر سبب شده كه رفته رفته بيشتر كشورهايي كه قبلاً توجه آنچناني به آن نشان نمي دادند سهمي رو به افزايش، براي سرمايه گذاري در امور ورزشي قايل شوند. چنان كه بودجه تربيت بدني و ورزش در كشورهاي توسعه يافته يا بعضي از كشورهاي در حال توسعه با سرعت بي سابقه اي افزايش يافته است. چرا كه اين گونه كشورها به تأثيرات درازمدت ورزش از لحاظ رشد و توسعه اقتصاد ملي واقف گشته اند. ورزش يك سرمايه گذاري درازمدت است كه اثر آن در رشد و توسعه معلوم و محرز است. سرمايه گذاري در ورزش از جمله سرمايه گذاري هايي است كه داراي دوران باروري هم كوتاه مدت و هم درازمدت مي باشد. كه با پرداختن به آن مي توان نتايج اجتماعي فرهنگي و نتايج اقتصادي شايان توجهي را به دست آورد و در تأمين نيازهاي جامعه و رفاه ملي كوشيد. تاريخ : شنبه چهارم مهر ۱۳۹۴ | 13:28 | نویسنده : عبدالله مصلحی
برنامه کاهش وزن با پیاده‌روی و دویدن را چگونه شروع کنیم؟
 

"قبل از آن‌که بتوانیم بدویم، باید راه رفتن را یاد بگیریم"، این جمله معروفی است که اهمیت کسب یک مهارت اساسی را پیش از رفتن به مرحله بالاتر نشان می‌دهد. هرچند این گفته‌ها اغلب درست‌اند، اما بسیاری از مربیان وقتی صحبت از پیاده‌روی و دویدن واقعی و درست می‌شود با آن مخالفند.

وقتی برنامه تمرینی جدیدی را شروع می‌کنید، همیشه هم لازم نیست از دوِ آهسته و سبک پرهیز نمایید؛ درحقیقت ترکیبی از پیاده‌روی و دویدن می‌تواند راهی برای تقویت سلامتی و تناسب اندام باشد. اگر قصد دارید با دویدن و پیاده‌روی کاهش وزن را تجربه کنید، در این مطلب علم ورزش شما را راهنمایی می‌کند که از چه نکاتی پیروی کنید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ | 21:11 | نویسنده : عبدالله مصلحی

 

 

بسیاری از ورزشکاران معتقدند کافئین به آن‌ها کمک می‌کند تا در طول فعالیت پر انرژی باشند و در طول رقابت به سطح بالاتری از اجرای خود برسند. اما واقعاً کافئین در بدن چگونه عمل می کند؟ آیا مضرات کافئین از فواید آن بیشتر و مهم تر است؟ در این مطلب علم ورزش به بررسی اثرات مثبت و منفی کافئین در فعالیت‌های ورزشی می‌پردازد.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 19:48 | نویسنده : عبدالله مصلحی
علت درد و آسیب عضلات چیست؟ چگونه آن را مدیریت کنید؟

شاید اگر به خاطر دردی که پس از یک جلسه تمرینی شدید حس نمی‌کردیم، مدت زمان بیشتری ورزش می‌کردیم. بیشتر کسانی که ورزش می‌کنند معمولاً با درد عضلات بعد از ورزش آشنایی دارند، دردی که گاهی اوقات ناشی از تمرین شدید است. اگر در این شرایط تمرین را ادامه دهید، بدون شک دچار آسیب عضله خواهید شد. در این مطلب با ما همراه شوید.

 


ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ | 23:41 | نویسنده : عبدالله مصلحی

 1-7-5-94

محورهای همایش:

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
فیزیولوژی ورزشی
تغذیه ورزشی و مکمل ها در ورزش
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی
جامعه شناسی ورزشی
اقتصاد و نوآوری در ورزش
ورزش همگانی و قهرمانی
متابولیسم و سازگاری در ورزش
فناوری و مهندسی در ورزش
اختلالات اسکلتی و عضلانی و مشکلات ناشی از آن در ورزش
و سایر موضوعات مرتبط با علوم ورزشی

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۲۸ مرداد ماه ۹۴

زمان برگزاری همایش: شهریور ماه ۹۴

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید.

سایت همایشتاريخ : پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ | 22:42 | نویسنده : عبدالله مصلحی

عبارت «اثر تماشاگری» به این پدیده گفته می‌شود که هر چه تعداد حاضران یک صحنه بیشتر باشد، احتمال کمک آن‌ها به فردی که پریشان و نیازمند کمک است کمتر خواهد شد. هنگامی که شرایطی اضطراری پیش آید، ناظران و شاهدان صحنه، در صورتی که اندک یا تنها باشند، احتمال این که به کمک بشتابند بیشتر است.

بیب لاتن و جان دارلی، طی یک سری مطالعات کلاسیک دریافتند که مدّت زمانی که طول می‌کشد تا فردی به کمک برخیزد و اقدامی بکند به تعداد حاضران در صحنه بستگی دارد. در یک آزمایش، افراد در یکی از سه موقعیت زیر قرار داده شدند: تنها در یک اتاق، به همراه دو شرکت کننده دیگر، یا به همراه دو همدستی که وانمود می‌کردند شرکت کننده عادی هستند و همدیگر را نمی‌شناسند.

تماشاگریادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ | 22:41 | نویسنده : عبدالله مصلحی

طبق تحقیقات جدید انجمن روانشناسان آمریکا، فشار دادن یک توپ با دست چپ‌ موجب افزایش تمرکز ورزشکاران می شود. این کار باعث فعال شدن بخشی از قسمت‌های مغز می‌شود. پژوهشگران در آلمان مهارت ورزشکاران را در سه رشته فوتبال، جودو و بدمینتون مورد بررسی قرار دادند. این آزمایش‌ها به هنگام تمرین و همچنین در شرایط پر استرس در مقابل جمعیت و دوربین‌ها انجام شد.

ورزشکاران راست دستی که قبل از مسابقه توپی را در دست چپ‌شان فشردند، کمتر از ورزشکارانی که توپی را در دست راستشان فشردند، دچار تنگی نفس شدند.این تحقیق در مجله روانشناسی آزمایشی به صورت آنلاین منتشر شد.

دکتر جورگن بکمن که در دانشگاه فنی مونیخ آلمان، استاد روانشناسی ورزشی است می‌گوید: برای ورزشکاران حرفه‌ای، حرکاتی مانند شوت کردن یک توپ فوتبال یا فن زدن روی حریف در جودو، به صورت خودکار شکل می‌گیرد. وقتی ورزشکاری که تحت فشار است خوب عمل نمی‌کند، ممکن است بیشتر از آن که به مهارت‌های خودکار خود اعتماد کند، بر حرکات خود متمرکز شود.

Hand-grip-with-ball-1-elmevarzeshادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ | 22:37 | نویسنده : عبدالله مصلحی

برای افزایش متابولیسم و چربی سوزی بیشتر آماده هستید؟ راه‌های بسیار ساده و سالمی وجود دارند که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها چربی سوزی بیشتری داشته باشید. با مجله علم ورزش همراه شوید تا شما را با روش‌های برای چربی سوزی بیشتر که شامل ۹ نکته از اول صبح تا پایان شب است، آشنا کنیم.

۱- صبح: شروع با قهوه

خبر خوب! زمانی که شما به دنبال افزایش سوخت و ساز بدن هستید، می‌توانید از قهوه استفاده کنید. در واقع کافئین موجود در قهوه و چای سبز به طور طبیعی تحریک سیستم عصبی مرکزی هستند. یک فنجان قهوه روزانه می‌تواند متابولیسم را ۵ تا ۸ برابر افزایش دهد.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه دوم تیر ۱۳۹۴ | 17:54 | نویسنده : عبدالله مصلحی

وجوه تمایز بازاریابی اینترنتی و بازاریابی سنتی
به طور کلی می توان بازاریابی اینترنتی را بدین صورت تعریف نمود : انجام تمام یا بخشی از فعالیت های بازاریابی از طریق اینترنت در راستای تحقق اهداف برنامه های بازاریابی اینترنتی

اسپالتر برای نشان دادن تحول از بازاریابی سنتی به بازاریابی اینترنتی مدلی را به نام مدل 7I( هفت آی ) مطرح و بیان می کند که هفت ویژگی (هفت آی ) بازاریابی اینترنتی را از بازاریابی سنتی متمایز می کند .ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه دوم تیر ۱۳۹۴ | 17:52 | نویسنده : عبدالله مصلحی

معاملاتی که تنها بر اثر بخشی عناصر آمیخته بازاریابی تاکید داشت، به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت موثر ارتباط با مشتری تغییر جهت داده است. طی دو دهه گذشته سازمانهای بسیاری به اهمیت رضایتمندی مشتریان خود واقف شده و دریافته‌اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید است
بازاریابی رابطه مند به دنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از او (شرکت) خرید کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضامندی فراوان در مشتری ایجاد کرد و آنچه را برای او ارزش تلقی می شودمورد توجه قرار داد تا در نتیجه وفاداری او نسبت به شرکت مستحکم شود.
 مدیریت ارتباط با مشتری نیز در پی ارائه ارزشهای بیشتر برای مشتری و دست‌یابی به مزایای ملموس و غیر ملموس ناشی از این رابطه است. در دنیای کنونی توجه و عمل به اصول بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می رود.
به عبارتی بهتر آنها دریافته‌اند که از دست دادن یک مشتری چیزی بیشتر از دست دادن یک قلم فروش است و آن به معنی از دست دادن کل جریان خرید هایی است که مشتری می توانست در طول زندگی خود یا دوره زمانی که خریدار محصولات شرکت بود، انجام دهد. به عبارتی شرکتها به دنبال کسب ارزش دوره عمر مشتریان خود هستند.
با توجه به مباحث مطرح شده لازم است بیان شود که برای تحقق این اهداف باید استراتژی های فروش و همچنین در سطح جزئی تر فروشندگان را نیز در همین راستا هماهنگ و برنامه ریزی نمود چراکه در یک سازمان بیشترین ارتباط را با مشتری برقرار میکنند
با توجه به برنامه ی با زا ریابی فروشنده یا به عبارتی برنامه ی فروش باید به گونه ای باشد که نیاز مشتری را برطرف کرده یا سایر اقدامات امروزی فروشندگی که در ادامه تحت عناوین دیگری بررسی خواهیم کرد.تاريخ : سه شنبه دوم تیر ۱۳۹۴ | 17:49 | نویسنده : عبدالله مصلحی
ماندگاری و کامیابی در فعالیت های اقتصادی هرگز کار آسانی نبوده و همیشه مسائلی وجود دارند که باید آنها را حل و فصل کرد و فرصتهایی به وجود می آیند که باید از آنها بهره برداری کرد .اما در خلال ازچند سال آینده از  اکنون تا دهه اول قرن بیست و یکم سازمانهای بازرگانی و مدیران و کارکنانشان با چندین چالش راهبردی رو به رو خواهند شد که در تاریخ فعالیت های اقتصادی بی سابقه است.

مهمترین این چالش ها عبارتند از:
- تمامی ابعاد فعالیت های اقتصادی به سرعت تغییر میابند.
- رقابت رو  به افزایش است.
- فعالیت های اقتصادی وسعت جهانی میابد.
- فناوری های جدید ظهور می کنند.
- ترکیب نیروی کار تغییر می کند.
- کمبود منابع به وجود می آید.
- اقتصاد آمریکا از یک اقتصاد صنعتی به یک اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل می شود.
- شرایط اقتصادی و بازار در سراسر جهان بی ثباط و ناپایدار می گردد.
- تقاضای سهامداران و طرفداران محیط زیست از سازمان افزایش میابد.
- محیط و شرایط فعالیت های اقتصادی پیچیده تر می شود.
در نتیجه این تحولات تمام فعالیت های اقتصادی از راهبرد کلی تا عملیات روزانه سر شار از مسائل و فرصت ها می گردد و این وظیفه که در هر حال باید فعالیت اقتصادی ادامه یابد همچنان باقی است.چگونه یک موسسه دراین شرایط باقی خواهد ماند؟تقریبا همه مدیران مندرج در لیست FORTUNE بر این باورند که نواوری تنها راه چاره برای باقی ماندن در این شرایط است.

 تاريخ : شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ | 8:55 | نویسنده : عبدالله مصلحیتاريخ : جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ | 19:46 | نویسنده : عبدالله مصلحی

یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار،یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال.
فرا رسیدن نوروز و حلول سال 94 را که با نام کوثر هستی، حضرت زهرای اطهر(س(قرین گشته است به خانواده بزرگ ورزش صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم..

امیدوارم در سال جدید، شاهد موفقیت روز افزون دستگاه ورزش و جوانان باشیم که پشتوانه آن قطعا همدلی، دوستی و صبوری است.

ازدرگاه خداوند متعال ، توفیق همه خادمین عرصه ورزش  را آرزومندم.تاريخ : شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۳ | 21:28 | نویسنده : عبدالله مصلحی

رابطه اثرات اقتصادی ورزش بر کیفیت زندگی

افراد شرکت کننده در ورزش همگانی استان مازندران

سحر محبی، دکتر سیدعماد حسینیتاريخ : جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ | 19:3 | نویسنده : عبدالله مصلحی

« اثرات اقتصادی ورزش »

برای رویدادهای ورزشی که در درون جوامع مختلف به وقوع  می پیوندد  دو  نوع  سرمایه  گذاری توسط جامعه انجام می گیرد:

الف) سرمایه گذاری که جامعه با به بکارگیری مالیات های عمومی در این  زمینه  انجام  می دهد  و انتظار دارد که رویدادهای ورزشی توجه تماشاگران و گردشگران ورزشی  زیادی  را  به  جامعه  و اجتماع آنها جلب نموده و با ورود این ملاقات کنندگان رونق تجاری بیشتری در  جامعه  ایجاد  گردد، مانند کره و ژاپن { علی رغم آن که تا قبل از برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال  2002  با  رکود نسبی اقتصادی و کاهش درآمد های ملی مواجه شده بودند برای هرچه باشکوه تر  برگزار  شدن  این دوره مسابقات حدود 10 میلیارد دلار ( حدود نیمی از درآمد آن سال ایران ) برای احداث و  نوسازی ورزشگاه ها، جاده ها، پل ها، هتل ها، مراکز  تفریحی ،  اقامتی   توریستی  و  تامین  امنیت  هزینه کردند.

 

 تاريخ : شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۳ | 18:14 | نویسنده : عبدالله مصلحی

مقدمه:

مديريت ورزشي يكي از مديريتهاي جديدي است كه از چند دهه پيش در دانشگاههاي معتبر جهاني به عنوان يكي از گرايشها و تخصص هاي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در سطوح مختلف كارشناسي ، كارشناسي ارشد و مقطع دكتري جايگاه ويژه اي براي خود يافته است. امروزه نگرش دانشگاهي و علمي به اين گرايش دستاوردها و يافته هاي پژوهشگران و متخصصان اين رشته مي باشد . مديريت ورزشي بيان سازماندهي ، برنامه ريزي ، هدايت و كنترل فعاليتهاي ورزشي است و ورزش به عنوان پديده اجتماعي در ابعاد مختلف تاثير گذار است . فلسفه وجودي مديريت در تربيت بدني بيانگر اين حقيقت است كه مقوله تربيت بدني و ورزش به عنوان يك تشكيلات گسترده و در عين حال پيچيده نياز به داشتن مديران ماهر و كارآمد در سطوح مختلف دارد . پس بنابراين وجود مديراني كارآمد و اثر بخش براي سازمانها و بويژه سازمانهاي ورزشي امري بديهي و اجتناب ناپذير است . 
هدف از اين تحقيق آشنايي با فرآيند مديريت در حيطه تربيت بدني و ورزش مي باشد .تاريخ : شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ | 22:33 | نویسنده : عبدالله مصلحی

نقش رنگ در سازمان

اولیـن نشانـه هـای هنر نـزد بشـر به دوران غـار نشیـنی او و حکـاکی تصاویر روی دیـواره غــارهــای لاسکو باز می گردد. این خود نشان دهنده نیاز و حساسیت انسان بدوی(۱) به جنبه های مختلف زندگی است که اگر بخواهیم آن را با مفاهیم امروزی بسنجیم پر بیراه نیست اگر بگوییم انسان از آغاز خلقت به دنبال مدیریت بر زندگی خویش بوده است. اما این پیوند مدیریت با هنر که ظاهراَ آن زمان به شکل نوعی دکوراسیون و هنر محیطی ظهور پیدا می کند؛ همچنین همزیستی انسانها با یکدیگر از یک سو و لزوم سازگاری وی با محیط پیرامونش از سوی دیگر ناخودآگاه سبب ظهور رهبری و مدیریت می شود. در واقع تاریخ مدیریت را باید از جایی بدانیم که انسان مالک می شود، خواه مالک یک غار و خواه صاحب یک خانواده، به هر تقدیر این روند با ظهور خاندان ها و قبایل از مدیریت به رهبری تغییری وجهه می دهد و با یکجا نشین شدن آدمی و ظهور تمدنهای اولیه به صورت جدی مفهوم مدیریت مطرح می شود. هرچند در آن زمان به این رهبری و مدیریت به عنوان یک علم نگاه نمی شد اما در بررسی تاریخ تمدن بشر گونه هایی جدیدی از مدیریت نظامی و مدیریت شهری را می توان یافت. تاريخ : شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ | 22:27 | نویسنده : عبدالله مصلحی

مدیریت رسانه

مقدمه
رسانه ها در عصر ارتباطات و اطلاعات یکی از مهم ترین ابزارهای دسترسی به اهداف تلقی می شوند. از این رو بعد از جنگ جهانی دوم استقبال وافری از رسانه ها صورت گرفت و سازمان‌های ارتباطی همراه با مقوله مدیریت آن هم از طریق مطالعه و پیدا کردن قواعد، تشکیل شد. علم مدیریت، علم استفاده از منابع محدود برای رسیدن به خواسته‌های نامحدود است، باید در ابتدا خواسته ها را بشناسیم و اطلاعات وسیعی از داده ها و نیازهایمان به دست آوریم. مدیریت رسانه بحثی ضروری است که در عین بهره گیری از نظریه‌های مدیریت و رسانه جایگاه مستقلی می یابد.
اتولربینکر، در ارتباطات اقناعی، رسانه‌های ارتباطی را مسیرهایی می داند که از طریق آنها پیامی به مخاطبان می رسد. با این مفهوم، رسانه باید تا حد مطلوب به مثابه گذرگاهی بی مقاومت برای پیام ها عمل کند. پس، رسانه می تواند رادیو و تلویزیون، روزنامه و مجله و هر مسیر ارتباطی برای کسب خبر باشد. بحث جدیدی که کارشناسان ارتباطات به آن می پردازند مدیریت رسانه ای است. مدیریتی که افراد با توجه به معنا و تعریف مدیریت و اداره رسانه برعهده می گیرند. این مدیران باید، علاوه برداشتن هنر مدیریت، هنر انتقال و اقناع را داشته باشند. ................تاريخ : پنجشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۳ | 11:28 | نویسنده : عبدالله مصلحی

بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی و رضایت بازیکنان

مطالعه موردی تیم‌های حاضر در لیگ دسته اول فوتسال استان مازندران

 عبدالله مصلحی[1]، مرتضی دوستی، علی محمد صفانیا

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

استادیار دانشگاه مازندران

دانشیار دانشگاه آزاد علوم تحقیقات آیت اله آملی[1] نویسنده مسئول(09111000234)     Moslehi320@gmail.com                                               تاريخ : سه شنبه سوم تیر ۱۳۹۳ | 20:57 | نویسنده : عبدالله مصلحی

بررسی تاثیر مديريت دانش در ایجاد استراتژي رقابتي تمایز

 عبدالله مصلحی[1]*، عظیم صلاحی کجور[2]، احمد مصلحی[3]1*- نويسنده مسئول: عبدالله مصلحی، کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، 09111000234تاريخ : سه شنبه سوم تیر ۱۳۹۳ | 20:55 | نویسنده : عبدالله مصلحی

بررسي اولویت‌های توسعه صنعت گردشگري ورزشي استان مازندران

از ديدگاه مديران و كارشناسان

 1.عبداله مصلحی[1]- 2. سید عماد حسینی3. سحر محبّی 4.روح الله حسن زاده1. نویسنده مسئول :( Moslehi320@gmail.com (09111000234

                       تاريخ : شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 23:42 | نویسنده : عبدالله مصلحی

عنوان مقاله:

ارتباط ادراک رفتارهای رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و رضایت مندی بسکتبالیست های زن نخبه ایران

عنوان مقاله:

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان

عنوان مقاله:

اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی

عنوان مقاله:

رابطه سبک های رهبری مربیان باانگیزش پیشرفت و تعهد ورزشی جودوکاران لیگ برتر ایران

عنوان مقاله:

بررسی رابطة بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیون های موفق و ناموفق

عنوان مقاله:

تبیین تفاوت درجة تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده بین فدراسیون های ورزش های تیمی و فدراسیون های ورزش های انفرادی در ایران

عنوان مقاله:

تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان در اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی

عنوان مقاله:

آسیب شناسی ورزش هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه ریزی استراتژیک

عنوان مقاله:

بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور

عنوان مقاله:

ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

عنوان مقاله:

ارائۀ مدلی نوین برای ارزیابی کارآیی نسبی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های بین المللی

عنوان مقاله:

بررسی تأثیر انگیزش های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان های ورزشی (مطالعة موردی کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان)تاريخ : دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲ | 15:12 | نویسنده : عبدالله مصلحی

عنوان مقاله: 

بررسی میزان تأثیر آموزش کارآفرینی بر مقاصد کارآفرینانه کسب و کار (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های استان مازندران)

چکیده مقاله

هدف این مقاله آزمایش مقاصد کارگشایی دانشجویان دوره ی لیسانس در استان مازندران به واسطه ی ایجاد یک آنالیز تطبیقی در میان گروه های مختلف دانشجویان است.

روش شناسی: در کل 156 دانشجو پرسشنامه ی مقاصد کارآفرینی را کامل کردند. پرسشنامه دارای 7 بخش استخراج اطلاعات درباره ی میل شخصی، هنجار درونی، خودکفایی، قصد کارآفرینانه، نیاز به موفقیت، مکان هندسی کنترل و آمادگی دستگاهاست. از پاسخ دهنده ها درخواست شده بود تا موافقت یا عدم موافقت خود را درباره بیانیه در زمینه ی 7 ارزشی مقیاس لیکرت بیان کنند.

 یافته ها: نتیجه نشان داده که دانشجویانی که تحت آموزش کارآفرینی قرار تمایل دارند تا نسبت به آنهایی که دوره ی کارآفرینی را طی نکرده اند اهداف ارآفرینانه بهتری داشته باشند. علاوه بر این، مشاهده شد که دانشجویان مرد نسبت به دانشجویان کشش شخصی بالاتری نسبت به دوره های کارآفرینی، هنجارهای درونی، خودکفایی و نیاز پیشرفت دارند، و این در حالیست که دانشجویان زن کمترین آمادگی ابزاری را دارند. این تحقیق اختلاف معناداری در مقاصد کارآفرینانه دانشجویانی که به واسطه ی خانواده در معرض فعالیت کارآفرینی قرار گرفته بودند و آنهایی که تحت چنین آموزشی قرار نگرفته بودند مشاهده نکرد.

کلمات کلیدی: کارآفرین، حنسیت، هدف کارآفرینانه 

لینک ثابت  مقاله : http://www.civilica.com/Paper-CCC01-CCC01_110.html 


عنوان مقاله: 

عوامل تأثير گذار بر هدف كارآفريني در ميان دانشجويان (مطالعه موردي دانشگاه هاي آزاد اسلامي غرب استان مازندران)  Fulltext

نويسند‌گان:

[ عبداله مصلحي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه علوم تحقيقات آيت الله آملي

[ سيدعماد حسيني ] - عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

[ زينب مجاهدي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه علوم تحقيقات آيت الله آملي

[ پرسطو توپانم ساوي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي ساري

 خلاصه مقاله:

برخي از دانشگاه ها، آموزش كارآفريني را جهت ترقي علاقه دانشجويان دوره ليسانس براي تبديل شدن به كارآفرينان آينده به كار بسته اند. در اينجا درباره دانشجويان دوره ليسانس تحقيق مي شود تا عوامل تأثير گذار بر اهداف كارآفريني آنها بررسي شوند. بر اساس ادبيات تحقيق، عوامل معتبر براي پيش بيني هدف كارآفريني شناسايي شده اند. اين عوامل براي تحقيق درباره دانشجويان تعديل داده شده اند. پرسشنامه هاي مورد بررسي، در ميان 4 دانشگاه آزاد اسلامي شهرهاي چالوس، نوشهر، تنکابن و رامسر به كمك نمونه گيري مناسب توزيع شده است. 464 پرسشنامه دريافت شده با استفاده از رگرسيون هاي چند متغيره تحليل شده است. نتايج نشان مي دهد كه كارآفريني بوسيله نياز براي انجام دادن، زمينه كسب و كار خانواده و هنجارهاي دروني به جز تمايل براي استقلال، پيش بيني شده است.

كلمات كليدي:

نياز براي انجام دادن، زمينه كسب و كار، كارآفريني، دانشجويان

 لينک دايمي مقاله 

http://www.civilica.com/Paper-CCC01-CCC01_240.html   • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ