X
تبلیغات
مدیریت ورزشی
تاريخ : چهارشنبه سی ام مرداد 1392 | 16:33 | نویسنده : عبدالله مصلحی

دانشجویان رشته مدیریت ورزشی

 برای تهیه پورپوزال و پایان نامه تماس بگیرید.

Moslehi320@gmail.com

استخراج مقاله از پایان نامه

09360490804

پست ثابتتاريخ : جمعه پانزدهم فروردین 1393 | 20:45 | نویسنده : عبدالله مصلحی

فایل های آموزشی و کتب تربیت بدنی آموزش و پرورش

تقدیم به معلمان محترم تربیت بدنی سراسر کشور

جهت دانلود  ۷۱ فايل اینجا كليك نماييد.تاريخ : جمعه پانزدهم فروردین 1393 | 20:44 | نویسنده : عبدالله مصلحی
تاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 18:0 | نویسنده : عبدالله مصلحی

يک روز آفتابي، خرگوشي خارج از لانه خود به جديت هرچه تمام در حال تايپ بود. در همين حين، يک روباه او را ديد.
روباه: خرگوش داري چيکار مي کني؟
خرگوش: دارم پايان نامه مي نويسم.
روباه: جالبه، حالا موضوع پايان نامت چي هست؟
خرگوش: من در مورد اينکه يک خرگوش چطور مي تونه يک روباه رو بخوره، دارم مطلب مي نويسم.
روباه: احمقانه است، هر کسي مي دونه که خرگوش ها، روباه نمي خورند.
خرگوش: مطمئن باش که مي تونند، من مي تونم اين رو بهت ثابت کنم، دنبال من بيا.
خرگوش و روباه با هم داخل لانه خرگوش شدند و بعد از مدتي خرگوش به تنهايي از لانه خارج شد و بشدت به نوشتن خود ادامه داد. در همين حال، گرگي از آنجا رد مي شد.
گرگ: خرگوش اين چيه داري مي نويسي؟
خرگوش: من دارم روي پايان نامم که يک خرگوش چطور مي تونه يک گرگ رو بخوره، کار مي کنم.
گرگ: تو که تصميم نداري اين مزخرفات رو چاپ کني؟
خرگوش: مساله اي نيست، مي خواهي بهت ثابت کنم؟
بعد گرگ و خرگوش وارد لانه خرگوش شدند. خرگوش پس از مدتي به تنهايي برگشت و به کار خود ادامه داد.
حال ببينيم در لانه خرگوش چه خبره. در لانه خرگوش، در يک گوشه موها و استخوان هاي روباه و در گوشه اي ديگر موها و استخوان هاي گرگ ريخته بود. در گوشه ديگر لانه، شير قوي هيکلي در حال تميز کردن دهان خود بود.
نتيجه
هيچ مهم نيست که موضوع پايان نامه چه باشد!!
هيچ مهم نيست که شما اطلاعات بدرد بخوري در مورد پايان نامه تان داشته باشيد!!
آن چيزي که مهم است اين است که استاد راهنماي شما کيست؟!!!!تاريخ : شنبه نوزدهم بهمن 1392 | 23:42 | نویسنده : عبدالله مصلحی

عنوان مقاله:

ارتباط ادراک رفتارهای رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و رضایت مندی بسکتبالیست های زن نخبه ایران

عنوان مقاله:

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان

عنوان مقاله:

اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی

عنوان مقاله:

رابطه سبک های رهبری مربیان باانگیزش پیشرفت و تعهد ورزشی جودوکاران لیگ برتر ایران

عنوان مقاله:

بررسی رابطة بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیون های موفق و ناموفق

عنوان مقاله:

تبیین تفاوت درجة تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده بین فدراسیون های ورزش های تیمی و فدراسیون های ورزش های انفرادی در ایران

عنوان مقاله:

تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان در اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی

عنوان مقاله:

آسیب شناسی ورزش هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه ریزی استراتژیک

عنوان مقاله:

بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور

عنوان مقاله:

ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

عنوان مقاله:

ارائۀ مدلی نوین برای ارزیابی کارآیی نسبی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های بین المللی

عنوان مقاله:

بررسی تأثیر انگیزش های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان های ورزشی (مطالعة موردی کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان)تاريخ : دوشنبه شانزدهم دی 1392 | 15:12 | نویسنده : عبدالله مصلحی

عنوان مقاله: 

بررسی میزان تأثیر آموزش کارآفرینی بر مقاصد کارآفرینانه کسب و کار (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های استان مازندران)

چکیده مقاله

هدف این مقاله آزمایش مقاصد کارگشایی دانشجویان دوره ی لیسانس در استان مازندران به واسطه ی ایجاد یک آنالیز تطبیقی در میان گروه های مختلف دانشجویان است.

روش شناسی: در کل 156 دانشجو پرسشنامه ی مقاصد کارآفرینی را کامل کردند. پرسشنامه دارای 7 بخش استخراج اطلاعات درباره ی میل شخصی، هنجار درونی، خودکفایی، قصد کارآفرینانه، نیاز به موفقیت، مکان هندسی کنترل و آمادگی دستگاهاست. از پاسخ دهنده ها درخواست شده بود تا موافقت یا عدم موافقت خود را درباره بیانیه در زمینه ی 7 ارزشی مقیاس لیکرت بیان کنند.

 یافته ها: نتیجه نشان داده که دانشجویانی که تحت آموزش کارآفرینی قرار تمایل دارند تا نسبت به آنهایی که دوره ی کارآفرینی را طی نکرده اند اهداف ارآفرینانه بهتری داشته باشند. علاوه بر این، مشاهده شد که دانشجویان مرد نسبت به دانشجویان کشش شخصی بالاتری نسبت به دوره های کارآفرینی، هنجارهای درونی، خودکفایی و نیاز پیشرفت دارند، و این در حالیست که دانشجویان زن کمترین آمادگی ابزاری را دارند. این تحقیق اختلاف معناداری در مقاصد کارآفرینانه دانشجویانی که به واسطه ی خانواده در معرض فعالیت کارآفرینی قرار گرفته بودند و آنهایی که تحت چنین آموزشی قرار نگرفته بودند مشاهده نکرد.

کلمات کلیدی: کارآفرین، حنسیت، هدف کارآفرینانه 

لینک ثابت  مقاله : http://www.civilica.com/Paper-CCC01-CCC01_110.html 


عنوان مقاله: 

عوامل تأثير گذار بر هدف كارآفريني در ميان دانشجويان (مطالعه موردي دانشگاه هاي آزاد اسلامي غرب استان مازندران)  Fulltext

نويسند‌گان:

[ عبداله مصلحي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه علوم تحقيقات آيت الله آملي

[ سيدعماد حسيني ] - عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

[ زينب مجاهدي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه علوم تحقيقات آيت الله آملي

[ پرسطو توپانم ساوي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي ساري

 خلاصه مقاله:

برخي از دانشگاه ها، آموزش كارآفريني را جهت ترقي علاقه دانشجويان دوره ليسانس براي تبديل شدن به كارآفرينان آينده به كار بسته اند. در اينجا درباره دانشجويان دوره ليسانس تحقيق مي شود تا عوامل تأثير گذار بر اهداف كارآفريني آنها بررسي شوند. بر اساس ادبيات تحقيق، عوامل معتبر براي پيش بيني هدف كارآفريني شناسايي شده اند. اين عوامل براي تحقيق درباره دانشجويان تعديل داده شده اند. پرسشنامه هاي مورد بررسي، در ميان 4 دانشگاه آزاد اسلامي شهرهاي چالوس، نوشهر، تنکابن و رامسر به كمك نمونه گيري مناسب توزيع شده است. 464 پرسشنامه دريافت شده با استفاده از رگرسيون هاي چند متغيره تحليل شده است. نتايج نشان مي دهد كه كارآفريني بوسيله نياز براي انجام دادن، زمينه كسب و كار خانواده و هنجارهاي دروني به جز تمايل براي استقلال، پيش بيني شده است.

كلمات كليدي:

نياز براي انجام دادن، زمينه كسب و كار، كارآفريني، دانشجويان

 لينک دايمي مقاله 

http://www.civilica.com/Paper-CCC01-CCC01_240.html تاريخ : پنجشنبه دوازدهم دی 1392 | 15:42 | نویسنده : عبدالله مصلحی

براي دانلود رايگان جدول مورگان براي تعيين حجم نمونه بر روي اين لينک کليک نماييد:


                                 جدول حجم نمونه مورگان


 دانلود فايل فهرست نويسي به روش APA
تاريخ : سه شنبه سوم دی 1392 | 12:58 | نویسنده : عبدالله مصلحی

وبلاگ حاضر " مدیریت ورزشی " به عنوان برگزیده اول در کنگره ملی علوم

ورزشی دانشگاه تهران انتخاب شد.
تاريخ : سه شنبه پنجم آذر 1392 | 13:21 | نویسنده : عبدالله مصلحی

عناوین پایان نامه های رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

124 عنوان مختلف به همراه چکیده عناوین

مراجعه به ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه پنجم آذر 1392 | 13:16 | نویسنده : عبدالله مصلحی
تاريخ : سه شنبه پنجم آذر 1392 | 13:13 | نویسنده : عبدالله مصلحی

راز های موفقیت در مدیریت که بهانه پذیر نیستن

ما در عصر طلایی بشر زندگی می کنیم . در هیچ برهه ای از زمان مانند امروز، برای رسیدن به آنچه که توانایی اش را دارید فرصت و امکانات وجود نداشته است ....

ایده ی اصلی  رازهای موفیقیت در مدیریت

1-
تفکر خود را تغییر دهید .

طرز فکر شما درباره ی خودتان ، توانایی هایتان و استعدادتان، تعیین کننده ی آنچه که امروز هستید و آنچه که در آینده خواهید بود می باشد .
خوشبختانه ، خودپنداری شما اکتسابی است .
یعنی با کنترل کامل واژه ها ، تصاویر و ایده هایی که وارد ذهن تان می شوند ، می توانید کنترل کامل آینده ی خود را در دست بگیرید
.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 | 22:24 | نویسنده : عبدالله مصلحیتاريخ : سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 | 10:58 | نویسنده : عبدالله مصلحی
تاريخ : سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 | 10:48 | نویسنده : سحر محبّی

پیلاتس یا پیلاتز یا پیلاتیس (به انگلیسیPilates)‏، نوعی سیستم آمادگی جسمانی است که در اوایل قرن بیستم توسط یوزف پیلاتس ابداع شد و در آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار گرفت. در سال ۲۰۰۵ میلادی، ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ نفر در سرتاسر ایالات متحده به طور منظم به اتجام تمرینات مخصوص این رشته مشغول بودند و ۱۴،۰۰۰ نفر مدرس پیلاتس در این کشور وجود داشتند..........
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 | 10:13 | نویسنده : عبدالله مصلحی
عناوین پایان نامه های رشته تربيت بدني و علوم ورزشي 
124 عنوان مختلف به همراه چکیده عناوین
مراجعه به ادامه مطلب


ادامه مطلب
تاريخ : شنبه شانزدهم شهریور 1392 | 12:38 | نویسنده : عبدالله مصلحی

چگونه پايان نامه بنويسيم؟

 

در اين جا به محتواي كلي پايان نامه که براي نگارش یک پایان نامه خوب به آن نیازمندیم اشاره می شود..

 

الف- فصل اول پايان نامه : Introduction يا مقدمه يا كليات تحقيق

محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد. اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زير است..........تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 9:48 | نویسنده : عبدالله مصلحی

اولین کنگره ملی تخصصی “علوم ورزشی، نیاز نسل فردا”

۲۱ و ۲۲ آذرماه ۱۳۹۲ به میزبانی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

محورهای کنگره

حيطه آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي

حیطه روان­شناسی ورزشی

 حیطه رفتار حرکتی

حیطه فیزیولوژی ورزشی

حيطه بيومکانيک و فناوري ورزشي

حيطه مدیریت ورزشي

آخرین مهلت ارسال مقاله : 18 مهرماه 1392

اعلام نتایج: 10 آبان ماه 1392

سایت همایشتاريخ : دوشنبه ششم خرداد 1392 | 9:20 | نویسنده : سحر محبّی

كنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

31 شهریور 1392

فراخوان مقاله:

كنفرانس بین المللی اقتصاد در شرائط تحریم از کلیه فرهیختگان و پژوهشگران گرامی در حوزه  اقتصاد، بازرگانی، حقوق بین الملل، مدیریت، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و ... دعوت به عمل می آورد تا مقالات و نتایج پژوهشهای خود را از طریق تارنمای کنفرانس ارسال نمایند.

 

سایت کنفرانس :

 http://con.toroudshomal.com


ارسال مقاله:
http://con.toroudshomal.com/index.php?option=com_rsform&Itemid=237


تاريخ : سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 | 7:59 | نویسنده : عبدالله مصلحی

دومین همایش علوم مدیریت نوین - شهریور92

سطح برگزاري ملي

محورهاي همايش

مديريت اسلامي

-مديريت نيروي انساني

-مديريت توليد

-مديريت بازرگاني و بازاريابي

-مديريت دولتي

-مديريت آموزش

-مديريت سيستم اطلاعات مديريت

-مديريت کارآفريني

-مديريت کشاورزي

-مديريت بيمه

-مديريت پروژه

-مديريت مالي و حسابداري

- مديريت سرمايه گذاري

-مديريت دانش

-مديريت انرژي

-مديريت استراتژيک

-ساير مباحث وابسته به علوم مديريت

 

برگزار كنندگان: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانیو شرکت توسعه محور پدیده

 

مهلت ارسال چكيده مقالات:

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 تیر 1392

تاريخ برگزاري همايش: 14 شهریور 1392

 

سايت همايش: www.mmsc.ir

تلفن تماس دبيرخانه: 7-3371095(گرگان)

آدرس دبيرخانه: گرگان- موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی

محل برگزاري: استان گلستان- گرگانتاريخ : یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392 | 8:9 | نویسنده : عبدالله مصلحی

دومین کنفرانس مدیریت،کارآفرینی،توسعه اقتصادی - شهریور92

مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 تیر 1392

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 مرداد 1392

تاريخ برگزاري همايش: 21 و 22 شهریور 1392

سايت همايش:http://www.eme2013.com/en/

تلفن تماس دبيرخانه: 0251-7836894

آدرس دبيرخانه: قم،صفائیه،کوچه 23،پلاک 3

شرکت نورباران اندیشه

محل برگزاري: قم،سالن همایشهای یاوران مهدیتاريخ : شنبه هفتم اردیبهشت 1392 | 13:51 | نویسنده : عبدالله مصلحی

فراخوان مقاله نشریه علمی – پژوهشی “پژوهش های کاربردی ورزشی

 

 علاقه مندان می توانند مقالات خود را از طریق آدرس الکترونیکی journl.arsmb@pnu.ac.ir  

به دفتر این نشریه ارسال نمایند.تاريخ : شنبه سی و یکم فروردین 1392 | 0:30 | نویسنده : عبدالله مصلحی

دومين همايش بين المللی علم و فوتبال (1392)

The Second International Conference on Science and Football بشقسه

دومين همايش بين المللی علم و فوتبال در روزهای 10 و 11 آبان ماه 1392  در تهران برگزار خواهد شد. 

آخرين مهلت دريافت مقالات: 25 تير 1392 

اعلام نتايج مقالات پذيرفته شده: 25 شهريور 1392

 اهداف همایش:

تمرين و بدنسازی در فوتبال

فيزيولوژی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی

روش های بازگشت به حالت اوليه هنگام و بعد از بازی

ارزيابی قابليت¬های جسمانی و حرکتی بازيکنان

شيوه های کنترل شدت تمرين

نيازمندی های جسمانی و حرکتی بازيکنان

 روش های نوين بدنسازی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی

بدنسازی در دوران پايه

عوامل موثر بر بدنسازی

مشکلات بدنسازی

بدنسازی بازيکنان ليگ

 طراحی و زمان بندی برنامه تمرينات فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی

برنامه ريزی تمرينات ليگ

روش های رسيدن به اوج آمادگی

برنامه ريزی تمرينات دوران پايه

 مهارت های ذهنی و روانشناسی فوتبال

مهارت های رواني در

فوتبال پايه

دوران آسيب ديدگی

سطح قهرمانی فوتبال

 آمادگی روانی برای

قهرمان های بازنشسته فوتبال

مديران، مربيان، داوران و بازيکنان فوتبال در مقابله با فشارهای پيرامون مسابقات

ارزيابی قابليت های روانی و ذهنی

 رشد و توسعه فوتبال پايه

مدارس فوتبال (مديريت، آموزش)

مدل های توسعه فوتبال پايه (آسيا ويژن، ايران ويژن و …)

آکادمی ها از منظر باشگاه ها

 مديريت باشگاه های فوتبال

طراحی استراتژی در فوتبال

مديريت رويدادها در فوتبال

بازاريابی در فوتبال

مديريت منابع و امکانات

منابع انسانی و داوطلبي در فوتبال

امور حقوقی در فوتبال

صنعت فوتبال

مديريت تماشاگران در فوتبال

ايمنی و امنيت در فوتبال

مديريت باشگاههاي فوتبال

 مسائل پزشکی در فوتبال

آسيب های شايع در فوتبال با تاکيد بر شيوه های نوين درمانی

نقش تغذيه و مکمل ها در فوتبال امروز ، فردا

توانبخشی و بازگشت به فعاليت ورزشی

جنبه های ويژه پزشکي ورزشی در گروهها و شرايط خاص

فوتبال بدون دوپينگ

آسيب های تهديد کننده حيات در فوتبال

برنامه های جامع پيشگيری و ارتقا عملکرد حرفه ای

 مربيگری موفق در فوتبال

توسعه علوم مربيگری

فوتبال فردا

مالکيت توپ

بازيکنان ناسازگار

فوتبال ايرانی

جام جهاني2014

 برای ک سب اطلاعات بیشتر به سایت همایش  مراجعه فرمائید.تاريخ : پنجشنبه یکم فروردین 1392 | 22:33 | نویسنده : عبدالله مصلحی

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

 سالی گذشت که در آن اندوه بود و شادی ، پیروزی و شکست ، نیکی و بدی ، صعود و سقوط و ...

خوب بنگریم چه اندازه شادی بخشیدیم ، کجای زندگیمان نیکی کردیم و از شکست ها تجربه اندوختیم تا صعودی دیگر را برای مردمانمان و خودمان رقم بزنیم .

به امید سالی نو سرشار از شادی ، پیروزی ، نیکی و صعود برای همه هموطنان عزیزم ...تاريخ : دوشنبه سی ام بهمن 1391 | 8:48 | نویسنده : عبدالله مصلحی

دانلود رایگان سوالات وپاسخنامه ارشد92

 

مجموعه مدیریت

 دفترچه سؤال مجموعه مدیریت               پاسخنامه کلیدی مجموعه مدیریت


حسابداری

دفترچه سؤال حسابداری                      پاسخنامه کلیدی حسابداری


مهندسی عمران

دفترچه سؤال مهندسی عمران                   پاسخنامه کلیدی مهندسی عمران

مهندسی صنایع سیستم

دفترچه سؤال مهندسی صنایع سیستم                پاسخنامه صنایع سیستم

مدیریت اجرایی

 دفترچه سؤال مدیریت اجرایی                        پاسخنامه مدیریت اجرایی
تاريخ : دوشنبه سی ام بهمن 1391 | 8:47 | نویسنده : عبدالله مصلحی

دانلود کتاب زبان مدیریت پاتریک مانتانا

 

 

کتاب زبان مدیریت پاتریک مانتانا که برای دانلود قرار گرفته است منبع بسیار خوبی برای تدریس زبان تخصصی مدیریت است. لینک دانلود مستقیم کتاب پاتریک مانتانا در ۶۱۵ صفحه با حجم ۳ مگابایت آمده است.

تاريخ : یکشنبه دهم دی 1391 | 8:57 | نویسنده : عبدالله مصلحی

اولین همایش ملی توسعه و ساماندهی ورزش حرفه ای کشور -اردیبهشت 92


سطح برگزاري ملي

محورهاي همايش
 

اقتصاد و ورزش حرفه ای
مدیریت منابع انسانی و ورزش حرفه ای
فرهنگ و ورزش حرفه ای
استانداردهای بین المللی و ورزش حرفه ای

رسانه و ورزش حرفه ای
فناوری و ورزش حرفه ای
اخلاق و ورزش حرفه ای
برگزار كنندگان: شرکت سینما آهنگ ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم،وزارت ورزش و جوانان،کمیته ملی المپیک
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 13 دی 1391
تاريخ برگزاري همايش: 1 و 2 اردیبهشت 1392

سايت همايش: www.professionalsports.ir

تلفن تماس دبيرخانه: 88522738
آدرس دبيرخانه: سهروردی شمالی خیابان متحیری پلاک 56 واحد 13
محل برگزاري: مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما
ایمیل:
info@professionalsports.ir


تاريخ : چهارشنبه ششم دی 1391 | 12:21 | نویسنده : عبدالله مصلحی

فراخوان چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی

توسعه ورزش همگانی و قهرمانی

 محور ها:

۱) مدیریت ورزشی و توسعه نهادهای مرتبط با ورزش

۲) نقش و ارزش منابع و سرمایه انسانی(مربی، ورزشکار، داور، تماشاگر، مدیر ورزشی، متخصصان پزشکی ورزشی)

۳) مدیریت استعدادیابی

۴) نقش و شخصیت مربی در پرورش جوانان ورزشکار

۵) استانداردها و ارزیابی های جسمانی، مهارتی و ذهنی در ورزش برای تندرستی و ورزش قهرمانی

۶) نقش حامیان مالی غیر دولتی در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی 

۷) فضای حقوقی و حمایت های پس از دوران قهرمانی ورزشکاران نخبه  

۸) نقش حمایت های پزشکی و تغذیه ورزشی در بهبود عملکرد قهرمانان

9) نقش نهاد های دولتی و غیر دولتی در توسعه ورزش های همگانی و مرتبط با تندرستی

10) نقش حضور مدیران، متخصصان و داوران ایرانی در عرصه نهادها و رویدادهای بین المللی

11) نوآوری، روشها و ابزارهای روزآمد نمودن مدیریت ورزش همگانی و قهرمانی

12) بررسی چگونگی و ارائه راهکارهای توسعه و ارتقاء جایگاه ایران در ورزش همگانی و قهرمانی


 گارگاه های علمی:

کارگاه الف: ویژه مدیران اجرایی

کارگاه ب: ویژه مربیان ومتخصصان ورزشی

 دبیرخانه کنگره:

مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی

به آدرس:

تهران- خیابان آفریقا-خیابان سایه-ساختمان شماره2 وزارت ورزش و جوانان-مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی

تلفن تماس: 300-22662295

 زمان برگزاری: دهه اول اسفند ماه 1391

مکان برگزاری:استان گلستان- اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

 چارچوب ارائه چکیده مقالات:

عنوان مقاله باید رسا و حتی المقدور کوتاه باشد.

پس از عنوان مقاله با یک سطر فاصله ،نام و نام خانوادگی پژوهشگر یا پژوهشگران به همراه رتبه علمی و یا اجرایی و آدرس مختصر و ذکر تلفن و تلفن همراه و آدرس الکترونیکی  لازم است.

بخش های مختلف شامل: مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه گیری، مراجع و منابع اصلی

در تایپ متن چکیده می بایست از قلم فارسی B nazanin شماره11 و در عنوان و تیترها از قلم Titr استفاده شود.

حداکثر حجم چکیده مقاله 300 واژه در نظر گرفته شود.

  پذیرش مقالات:

چکیده مقالات دریافتی پس از بررسی در کمیته علمی کنگره، در دو سطح قابل ارائه و سخنرانی و یا ارائه پوستر، قابل بهره برداری خواهد بود.

مهلت ارسال فایل و نسخه چاپ شده چکیده مقاله به دبیرخانه: 30 دی ماه 1391

پست الکترونیکی همایش:    cssr@msy.gov.irتاريخ : شنبه دوم دی 1391 | 20:58 | نویسنده : عبدالله مصلحی

 پرسشنامه های مدیریتی


دانلود پرسشنامه آموزش الکترونیک و برنامه درسی

دانلود پرسشنامه هوش معنوی

دانلود پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال)

دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن (طولانی شدن تحصیل)

دانلود پرسشنامه عزت نفس هارتر

دانلود پرسشنامه جو سازمان

دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو

دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی اورگان

دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو

دانلود پرسشنامه تجربه یادگیری زبان

دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر

دانلود پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر

دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی برنز

دانلود پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی

دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی

دانلود پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف و مورمن

دانلود پرسشنامه خلاقيت شغلي

دانلود پرسشنامه ادراک از مديريت

دانلود پرسشنامه تعهد سازماني پورتر

دانلود پرسشنامه تعهد سازماني آلن و ماير

دانلود پرسشنامه جو سازماني نوآورانه

دانلود پرسشنامه چند عاملي رهبري

دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

دانلود پرسشنامه روحيه معلمان

دانلود پرسشنامه سبک رهبري سالزمن

دانلود پرسشنامه سبک مديريت

دانلود پرسشنامه سلامت سازماني مدرسه

دانلود پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت

دانلود پرسشنامه عملکرد شغلي پاترسون

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگي شغلي

دانلود پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ

دانلود پرسشنامه نگرش به تغيير سازماني

دانلود فرم ارزيابي مدرسه

دانلود پرسشنامه مطالعات ميان فرهنگي هافستد

دانلود پرسشنامه اندازه گيري نگرش کارکنان به سازمان

دانلود پرسشنامه نوآوري سازماني (مدرسه)

دانلود پرسشنامه تریز

دانلود پرسشنامه هوش هيجاني

دانلود پرسشنامه خلاقيت

دانلود پرسشنامه مديريت کيفيت فراگيرTQM

دانلود پرسشنامه کيفيت زندگي

دانلود پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي

دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوري شغلي

دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتي دانشجويان

دانلود پرسشنامه موفقيت و ارتقا

دانلود پرسشنامه مهارت هاي مديران موثر

دانلود پرسشنامه ارزيابي ابعاد سازماني

دانلود پرسشنامه شناخت سازمان QDQ

دانلود پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان

دانلود پرسشنامه مهارت هاي مذاکره

دانلود پرسشنامه بهره وري

دانلود پرسشنامه مديريت تضاد

دانلود پرسشنامه کيفيت آموزش استاد

دانلود پرسشنامه ارزيابي نظام پيشنهادات

دانلود پرسشنامه نگرش به سبک تدريس

دانلود پرسشنامه نگرش به فلسفه تعليم و تربيت

دانلود پرسشنامه رهبري معنوي

دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه اي

دانلود پرسشنامه فاصله قدرت

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگي 1

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگي 2

دانلود پرسشنامه توانمند سازي

دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ

دانلود پرسشنامه اضطراب

دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده

دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی

دانلود پرسشنامه ابعاد مشارکت والدین

دانلود پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانوادهتاريخ : جمعه یکم دی 1391 | 14:24 | نویسنده : عبدالله مصلحی
تاريخ : جمعه یکم دی 1391 | 13:37 | نویسنده : عبدالله مصلحی

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ